Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.149.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 lipca 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  199.110,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  199.110,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

DOCHODY

W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 199.110,61 zł z tytułu otrzymanych zawiadomień o przyznaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie:

·         wypłat zasiłków okresowych – 40.000 zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 09.07.2013roku),

·         wypłat  zasiłków stałych  – 42.031 zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.3 z dnia 09.07.2013r.),

·         zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  – 33.780,61 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 10.07.2013r.),

·         składek na ubezpieczenie zdrowotne   5.069 zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15.07.2013r.),

·         programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  – 78.230 zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23.07.2013r.).

Ogółem dochody zwiększono o kwotę         199.110,61 zł

 

 

WYDATKI

1.      W dziale Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków w kwocie +/- 15.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału z przeznaczeniem na remont dróg o nawierzchni bitumicznej.

2.      W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami kwoty +/- 3.000 zł. Korekta planu związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wniesienie opłaty od złożenia wniosku do Sądu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 7.

3.      W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 17.384 zł.

4.      W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 199.110.61  .

Ogółem wydatki  zwiększono o  kwotę 199.110,61 zł.

 

Dokonano zmian w załączniku Nr 3  Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok zwiększono o kwotę 199.110,61 zł.

 

 

 

drukuj pobierz pdf