Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu

Uchwała Nr XXXVIII/257/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu.


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs - „Mój piękny dom”.

§2. Powołuje się Kapitułę Konkursu, w składzie:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie,
 • Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury,
 • Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury,
 • przedstawiciel „Gazety Powiatowej”- patron medialny konkursu,
 • pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
 • przedstawiciel Rady Muzeum,
 • Kustosz w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie,
 • radny delegowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

§3. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia, na podstawie „Regulaminu Konkursu”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Kapitule Konkursowej oraz Burmistrzowi Rogoźna.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
REGULAMIN KONKURSU

MÓJ PIĘKNY DOM”


 1. Warunki uczestnictwa:

a) udział w konkursie mogą wziąć właściciele i użytkownicy domów,

b) złożenie deklaracji udziału w konkursie( odbiór druków deklaracji w Biurze Rady Miejskiej w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno).


 1. Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa podczas oceny zgłoszonych obiektów bierze pod uwagę i punktuje w skali 1-10 następujące kryteria:

 • racjonalność rozplanowania i zagospodarowanie obiektu,
 • stan oraz estetyka budynku i jego obejścia,
 • wystrój i ukwiecenie fasad budynków,
 • zagospodarowanie terenu (żywopłot, kącik rekreacji i wypoczynku, ciekawe aranżacje, wkład pracy własnej).

       3.   Harmonogram konkursu:

a) zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 30 czerwca danego roku w Biurze Rady Miejskiej w Rogoźnie,

b) ocena przez kapitułę nastąpi w miesiącach lipiec i sierpień, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych osób,

c) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.


 1. Liczbę nagrodzonych pozostawia się do uznania Kapitule Konkursowej, w zależności od posiadanych środków na ten cel w danym roku.


 1. Zwycięzca edycji ponownie może brać udział w konkursie po 3 latach.

 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/257/2009.
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu.


W celu dbałości o wygląd estetyczny naszych miejscowości i pojedynczych zabudowań, propagowania wśród mieszkańców porządku i czystości oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych, a także podniesienia standardu życia i pracy podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf