Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.158.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. tekst Dz. U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594 z zmianami.) i § 6 ust. 2 lit. a – załącznika do Uchwały Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r – tj. regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr.96, poz.1443 z dnia 14.05.2009r.)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dyrektorom placówek oświatowych przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r. w wysokości:

a)               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

b)               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

c)                Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

d)       Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

e)       Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

f)        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

g)       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

h)       Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

i)         Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

j)        Dyrektor Przedszkola w Parkowie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf