Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXV/256/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR  XXXV/256/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.83) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 23% od należnej gminie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszącej 28.909,00zł, która stanowi różnicę między wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 90.474,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 61.565,00zł, użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 814/6 o pow.3.883m2, położonej przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00035482/9.

 

§ 2.

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 56% od należnej gminie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszącej 26.229,00zł, która stanowi różnicę między wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 66.847,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 40.618,00zł, użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 348 o pow.966m2, położonej przy ul. Mickiewicza w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028932/7.

 

§ 3.

W przypadku rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na raty, stawkę bonifikat określonych w §1 i 2 pomniejsza się o 30%. 

 

§ 4.

Bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego wobec Gminy Rogoźno związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf