Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwał Nr XXXV/258/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 41 ust.1 , 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. DZ.U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.08.2013 roku

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

 

         I.       DOCHODY zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie będą wynosić 290.000 zł.

       II.       WYDATKI zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie będą wynosić 326.430 zł
i dotyczą zwiększenia zadań wymienionych w:

Ø  pkt. 2 „Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, obsługa i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego. Poprawa funkcjonalności działających świetlic opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę + 5000 zł i po zmianie będą wynosić 206.450 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf