Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w miejscu słupa niskiego napięcia

Data: 02.09.2013 r.

Nasz znak: GPiM.6733.7.2013.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam,  że dnia 01.08.2013 r. zostało wszczęte  na wniosek 

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

w imieniu której występuje  Pełnomocnik Pan Adam Radkiewicz

(pełnomocnictwo z dnia 02.04.2013 r.)

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie  linii kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w miejscu słupa niskiego napięcia przeznaczonego do demontażu na terenie działki  nr ewid. 531/1 położonej w miejscowości Gościejewo, gmina Rogoźno.

Informuje się, że strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym jego stadium składać uwagi i wnioski.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji  z zebranym materiałem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

 

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja.

 

 

drukuj pobierz pdf