Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami ścieków w miejscowościach Rogoźno, Garbatka i Ruda

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.171.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 września 2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami ścieków w miejscowościach Rogoźno, Garbatka i Ruda w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z §11, ust.1, pkt 3 umowy z Wykonawcą Robót, zarządzam:

 

§ 1.

Powołanie Komisji Odbioru Końcowego w składzie:

1.        Przedstawiciele Zamawiającego:

-         Tadeusz Zygmunt - Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków
i kanalizacji – Przewodniczący Komisji,

-         Krzysztof Ostrowski – Zastępca Burmistrza,.

2.        Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu:

-         Tomasz Przybyłek - Koordynator,

-         Ireneusz Szajerka - Inspektor nadzoru branży sanitarnej,

-         Marcin Bogacki - Inspektor nadzoru branży elektrycznej,

-         Bogumił Chełkowski  - Inspektor nadzoru branży drogowej,

3.        Przedstawiciel Biura Projektów – Nadzoru Autorskiego,

4.        Przedstawiciel przyszłego Użytkownika kanalizacji

-         Arkadiusz Januchowski – Kierownik Sekcji Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych,

 

Przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy:

-         Michał Pawłowski – Kierownik Budowy,

-         inny Personel, który zostanie wskazany w treści Protokołu.

 

§ 2.

Przystąpienie Komisji do czynności odbiorowych z dniem 23 września br.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf