Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.175.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 września 2013 r.

 

w sprawie: oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010r. Nr . 102, poz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia NR OR. 0050.1.17.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości:

1.       Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Rynkowej 21  w Rogoźnie o pow. użytkowej 48,00 m2, położony na parterze, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową, pomieszczenia biurowe.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11  zł + 23 % VAT.

2.       Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Fabrycznej 5a w Rogoźnie o pow. użytkowej 51,54 m2, położony na parterze, przeznaczony na  usługi medyczne.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11 zł + 23 % VAT.

 

§ 2.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.       Wykaz, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  


Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.1.175.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

KWPO1O/000/27552/2

Działka Nr 1065

ul. Rynkowa 21

Rogoźno

48 m2

Lokal użytkowy położony na parterze, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową, pomieszczenia biurowe.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11 zł + 23 % VAT.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego

2.

KW 23844

działka 2358/7

ul. Fabryczna 5a

Rogoźno

51,54 m2

Lokal użytkowy położony na parterze, przeznaczony na cele medyczne.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11 zł + 23 % VAT.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego

 

drukuj pobierz pdf