Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.179.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 września 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.       Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  4.000

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2.       Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  4.000 zł

3.       Rozdysponowuje się rezerwę ogólna w kwocie 61.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

DOCHODY

1.      W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 4.000 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Pismo FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23.09.2013r.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 4.000 zł

 

 

WYDATKI

1.      W dziale Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 880 zł.

2.      W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 56.500 zł z przeznaczeniem na:

ü  Lokalny transport zbiorowy +5.000 zł,

ü  Drogi publiczne gminne +51.500 zł (akcja zima 2013/2014) (środki na w/w cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej).

3.      W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 4.000 zł.

4.      W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 61.500 zł z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie.

5.      W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000 zł przeznaczone na realizację zadań zleconych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6.      W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł przeznaczone na remont świetlicy w Owczegłowach (środki przeznaczone z rozwiązanej rezerwy ogólnej).

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 4.000 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok” dokonano zmniejszenia o kwotę 4.000 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf