Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.1.180.2013
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 września 2013 roku

 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze m.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 31.01.2013 roku do 19 czerwca 2013 roku.

Dokonano zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013 za okres od 09.07.2013r. do dnia 30.09.br. na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy n/w dokumentami:

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r.

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 r.

ü  Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ü  Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 r.

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r.

w pozycjach:

1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 625.018,08 zł i po zmianie wynoszą  dochody ogółem 50.843.310,23 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 452.851,31 zł i wynoszą 47.547.631,46 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.166,77 i po zmianach wynoszą 3.295.678,77 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·          Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013r. – (+)199.110,61 zł,

·          Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku –  (+) 174.600,00 zł,

·          Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku – (+) 255.307,47.zł,

·          Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku – (-) 4.000 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono w w/w  okresie o kwotę 53.854 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego do 1 zł/h od września br. – zmianę wprowadzano uchwałą z dnia 25 września 2013r.  Po dokonanych zmianach dochody te kształtują się na poziomie 10.486.101 zł,

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 538.605,31 zł i po zmianie wynoszą 8.348.967,46 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·           Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31.07.2013r. – +199.110,61 zł (dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań własnych),

·           Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.08.2013 roku – +32.000 zł (§ 2700 + 32.000 zł),

·           Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.09.2013 roku – +311.494,70 z (§ 2010 +42.046 zł, § 2040 +70.729 zł; § 2030 +191.812,18 zł; § 2310 6.907,52 zł),

·           Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30.09.2013 roku – - 4.000 zł (§ 2010).

1.2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.166,77 zł i po zmianach wynoszą 3.295.678,77 zł. Zwiększenie dochodów zostało wprowadzone:

·           Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.08.2013 roku – +169.500 zł (§ 6290 + 30.000 zł ; § 6300 139.500 zł),

·           Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.09.2013 roku – + 2.666,77 zł (§ 6330). W/w zmiany dotyczą również pozycji 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje.

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 625.018,08 i po zmianie wynoszą 58.876.616,23 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:

·           2.1 wydatki bieżące  zwiększono o kwotę 613.095,08 zł i po zmianie wynoszą 45.887.628,23 zł,

·           2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.923 zł i po zmianie wynoszą 12.988.988 zł.

W pozycjach od 6.2 i 6.3 uległy zmianie wskaźniki o minus 0,35 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 09.07.2013r. do 30.09.2013r.

W pozycjach od 9.1 do 9.6. uległy zmianie wskaźniki o minus 0,04 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 09.07.2013 do 30.09.2013r.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

·           w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 18.744,39 zł (zmiana 09.07.2013 roku o kwotę +2.000 zł kolejna w dniu 31.07.2013r. o kwotę +32.780,61 zł, w dniu 28.08.2013 r. o kwotę +10.358 zł, w dniu 25.09.2013r. o kwotę – 59.503 zł oraz zmiana w dniu 30.09.2013 roku o kwotę -4.380 zł) i po zmianie wynoszą 19.155.345,27 zł,

·           w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 4.000 zł i po zmianie wynoszą 3.566.195 zł (zmiana związana Zarządzeniem z dnia 30.09.2013r.),

·           w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 27.377 zł i po zmianie wynoszą 2.000.623 zł

·           w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 16.000 zł i po zmianie wynoszą 204.000 zł (zmiana dokonana w dniu 28.08.2013r.)

Pozostałe dane w WPF nie uległy zmianie.

 

 

drukuj pobierz pdf