Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 października 2013 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.1.189.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 października 2013 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), Decyzji Burmistrza Rogoźna nr GN.6845.24.2013.OI z dnia 26.09.2013 roku oraz Decyzji Burmistrza Rogoźna nr GN.6845.25.2013.OI z dnia 26.09.2013 roku, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości gruntowych:

·         grunt o pow. 67,60 m2, część działki nr 1498/2 na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 w Rogoźnie,

·         grunt o pow. 23,46 m2, część działki nr 1498/2 na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 w Rogoźnie,

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.1.189.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 października 2013 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

część działki 1498/2

ul. Kościuszki 49

Rogoźno

67,60 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana – ogród przydomowy

Minimalna roczna stawka czynszu 0,20 zł /m2/rok.

Nie mniej niż 30 zł /rok

Dzierżawca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę na okres trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy.

2.

część działki 1498/2

ul. Kościuszki 49

Rogoźno

23,46 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana – ogród przydomowy

Minimalna roczna stawka czynszu 0,20 zł /m2/rok.

Nie mniej niż 30 zł /rok

Dzierżawca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę na okres trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy.

 

 

drukuj pobierz pdf