Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego

Rogoźno, dnia  25 października 2013r.

Nasz znak: GPiM.6721.4.8.2012.BR

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Rogoźna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze miasta Rogoźna  w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje  Marszałka  Piłsudskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) i  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje  Marszałka  Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 listopada 2013 r. do 11 grudnia 2013 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul.Nowa 2, I piętro pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek od  08.00  do 16.00 , wtorek-piątek od  07.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,  ul.Nowa 2 – sala nr  20.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, I piętro pokój nr 19 oraz składać uwagi do ww. prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Rogoźna na adres Urzędu Miejskiego ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia  2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf