Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej w listopadzie 2013 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w listopadzie  2013 roku

 

11.

Listopad

1.         Analiza dochodów gminy wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

2.         Rozpatrzenie skargi mieszkańca Rogoźna na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf