Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Zawiadomienie Zarządu Uczniowskiego Klubu Sporowego \"Dwójka\" w Rogoźnie o wyborze oferty zakupu łodzi żaglowej klasy Omega

Rogoźno, dnia 25 listopada 2013 roku

 

Protokół wyboru oferty

w sprawie zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2013 roku

dotyczącego zakupu łodzi żaglowej klasy Omega

 

 

W dniu 25 listopada 2013 roku komisja w składzie:

  1. Krzysztof Lewtak – Prezes,
  2. Leon Pływaczyk – Sekretarz,
  3. Paweł Wojtusik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

dokonała wyboru firmy, która będzie realizowała zamówienie dotyczące wykonania łodzi żaglowej klasy Omega dla klubu – otwarcie ofert nastąpiło dnia 25 listopada 2013 roku o godz. 13.30 w siedzibie klubu mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie.

 

Przebieg prac komisji zawarty w opisie poniżej.

 

1). Zamawiający

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
ul. Mała poznańska 1
64-610 Rogoźno

NIP: 766-17-96-212
tel.  67/2617005

 

2). Przedmiot zamówienia

Realizacja operacji „Zakup łodzi żaglowej klasy Omega na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka w Rogoźnie oraz społeczności lokalnej”, której celem jest Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz członków klubu poprzez zakup i udostępnianie żaglowej łodzi Omega  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Programów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa przyznania pomocy nr 01839-6930-UM 1540442/13).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, przesłanym do 3 potencjalnych Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również zamieszczony na stronie Internetowej BIP Gminy Rogoźno.

 

3). Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Internetowej  BIP Gminy Rogoźno dnia 15 listopada 2013 roku, a następnie wysłano zapytanie ofertowe w formie elektronicznej do następujących  producentów łodzi żaglowych klasy Omega:

  • PPHU „Jędrek” Zakład Szkutniczy

Andrzej Szynkiewicz

ul. Gorzowska 53 d

74-320 Barlinek

tel: 95/7464649

e-mail: pphujendrek@o2.pl

·         Kresło Stocznia Jachtowa

ul. Podleśna 23

80-255 Gdańsk

tel: 501804892

e-mail: robertkres@o2.pl

  • PPUH „Akwen” SP J

Gajewo; ul. Suwalska 6 c

11-500 Giżycko

tel: 87/4282014

e-mail: info@akwen.pl

 

 

4). Weryfikacja ofert:

Zgodnie z Procedurą i kryteriami oceny, zawartymi w zapytaniu ofertowym, w toku weryfikacji nadesłanych ofert nie odrzucono żadnej oferty z 2 nadesłanych – komisja uznała, że nadesłane oferty można uznać za kompletne.

 

Oferta nr 1 złożona przez: 

PPHU „Jędrek” Zakład Szkutniczy;   Andrzej Szynkiewicz

ul. Gorzowska 53 d;  74 - 320 Barlinek  - data wpływu 21 listopada 2013 roku.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Robert Kresło „Ocean Miast” Januszewska Spółka Jawna

ul. Słonecznikowa 18;  80 - 725 Gdańsk - data wpływu 25.11.2013, godz. 11.56.

 

 

5). Najkorzystniejsza oferta i uzasadnienie wyboru

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadesłano 2 w/w oferty, które spełniały wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym przez zamawiającego. W związku z powyższym dokonano analizy zaproponowanej przez wykonawcę ceny na wyprodukowanie łodzi żaglowej klasy Omega, która była jedynym kryterium .

 

Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny zaproponowała firma:

PPHU „Jędrek” Zakład Szkutniczy

Andrzej Szynkiewicz

ul. Gorzowska 53 d

74-320 Barlinek

tel: 95/7464649

e-mail: pphujendrek@o2.pl ,

 

która zaproponowała wykonanie kompletnej łodzi żaglowej będącej przedmiotem zamówienia za kwotę 22 386.00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). Dodatkowo wykonawca zobowiązał się dostarczyć jacht na swój koszt pod wskazany adres przez zamawiającego.

 

W związku z powyższym klub z firmą PPHU „Jędrek” Zakład Szkutniczy z Barlinka podpisze stosowną umowę na realizację zamówienia opisanego w niniejszym w protokole. Za podpisanie umowy odpowiedzialny prezes i sekretarz klubu.

 

 

drukuj pobierz pdf