Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 października w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 34/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 października 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Temat posiedzenia:

1.       Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości .

2.       Funkcjonowanie archiwum gminy.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział brali: Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie  porządku obrad.

2.       Informacja  z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości.

3.       Funkcjonowanie archiwum gminy.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2- informacji  z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości.

Informację w imieniu Pana Burmistrza przedstawiła Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalska.

Treść przedstawionej informacji:

-  kosze uliczne:   przetarg 10.01.2013r.

·         250 koszy  - wywóz 2 x w tygodniu,

·         25 koszy na odchody zwierzęce  wywóz 1 x w miesiącu,

·         79 gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki -  umowa na opróżnianie do

·         30.06.2013r.

- sprzątanie ręczne:  przetarg 10.01.2013r.

·         -  2 x w tygodniu wg. załącznika Nr. 1

·         -  codzienne sprzątanie (łącznie z sobotą i niedzielą )

Pl. K. Marcinkowskiego

Pl. Powst. Wlkp.

Promenada

- umowa obowiązuje od 16.01.2013r. do 31.12.2013r. Kwota brutto 170 000,- zł.

(sprzątanie ręczne i opróżnianie koszy)

- sprzątanie mechaniczne:    przetarg 20.02.2013r.

·         1 x w tygodniu ,

umowa obowiązuje od 02.04.2013r. do 30.11.2013r. na kwotę brutto 50 000,- zł.

 

Radny R. Dworzański zapytał, czy przed podpisaniem umowy następuje weryfikacja uli, które wymagają największego codziennego sprzątania?

M. Domagalska wyjaśniła, że tak.

Radny R. Dworzański poruszył również temat mechanicznego oczyszczania ulic.

W temacie głos zabrali M. Domagalska oraz Komendant Straży Miejskiej, który przedstawił odpowiedni ą dokumentację potwierdzającą, że prace związane z mechanicznym oczyszczaniem ulic wykonywane są w 100%.

Następnie członkowie Komisji skontrolowali wybrane przez siebie dni, w którym odbywało się sprzątanie mechaniczne.

Radny M. Kutka skontrolował dzień 27.03.2013 r.

Uwag nie wniesiono.

Radny R. Dworzański skontrolował dzień 19.05.2013 r.

Zwrócił uwagę, aby przy podpisach potwierdzających wykonanie prac umieszczać datę.

Radny A. Jóźwiak skontrolował dzień 20.10.2013 r.

Uwag nie wniesiono.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że wszystkie raporty dzienne są dostępne do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej, Rogoźno, ul. Nowa 2.

Przystąpiono do realizacji pkt. 3 – funkcjonowanie archiwum gminy.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska poinformowała, że  osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie jest Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani D. Ślachciak.

Następnie członkowie Komisji dokonali wizytacji pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dokumentów przekazanych do archiwum.

Uwag do funkcjonowania archiwum nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji pkt. 4 - Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 – sprawy bieżące.

Nikt nie zabrał głosu.

Przystąpiono do realizacji pkt. 6 -  Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

drukuj pobierz pdf