Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 maja 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr XXXIX/262/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 4 maja 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się tytuł Uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 r., który otrzymuje brzmienie: „w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania.”

§2. Zmienia się § 1 Uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  28 stycznia 2009 r., który otrzymuje brzmienie: „§1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w charakterze członka zwyczajnego.”

§3. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  28 stycznia 2009 r., który otrzymuje brzmienie: „§2. Upoważnia się radnego Zbigniewa Nowaka do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu i Radzie Stowarzyszenia.”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf