Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym

UCHWAŁA NR  XXXIX/274/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 27 listopada 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594, z zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, lokalu mieszkalnego - Plac Karola Marcinkowskiego 12/8 w Rogoźnie o pow. użytkowej 75,91m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II piętrze, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 8,29m2, tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 8g o pow.5,93m2 i piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p o pow.2,36m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8420/67966 oraz udziałem do działki gruntu nr 1816/2 o pow.810m2, objętej KW PO1O/00035035/1 wynoszący 8420/67966.   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf