Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIX/280/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025

Uchwała Nr XXXIX/280/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2013 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno  na lata 2013 – 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W uchwale Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 dokonuje się zmian:

1)       Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący dochodów
i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania  deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)       Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf