Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.1.214.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia 2013 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 30 października 2013 roku, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości:

·         lokal użytkowy o pow. 13,79 m2 , przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4b w Rogoźnie

·         lokal użytkowy o pow. 26,00 m2 , przy ul. Rynkowej 10 w Rogoźnie

·         lokal użytkowy o pow. 68,00 m2 , przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 22 w Rogoźnie

·         lokal użytkowy o pow. 65,40 m2 , przy ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie

przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, której dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.214.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW PO10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

13,79 m2

Ośrodek zdrowia w Rogoźnie

Lokal użytkowy.

Minimalna stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 5 lat w formie bezprzetargowej

dotychczasowemu najemcy.

KW 21833

działka 2392

Rogoźno

ul. Kardynała Wyszyńskiego 22

68,00 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 5 lat w formie bezprzetargowej

dotychczasowemu najemcy.

KW PO10/00026257/7

działka 1517/2, 1518/4

Rogoźno

ul. Kościuszki 37

65,40 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 5 lat w formie bezprzetargowej

dotychczasowemu najemcy.

KW 27551, działka 996

Rogoźno

ul. Rynkowa 10

26,00 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 5 lat w formie bezprzetargowej

dotychczasowemu najemcy.

 

 

drukuj pobierz pdf