Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr OR.0050.1.217.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 40 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.104.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr OR.0050.1.78.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie obowiązujących przy realizacji  programów na rzecz LGD współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonuje się następujących zmian:

1.       W rozdziale I  dodaje się:

1)       pkt 11 o nazwie „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury tursystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Karolewo”

Umowa przyznania pomocy nr 01829-6930-Um1540430/13 z dnia 06.11.2013 roku.

2)       pkt 12 o nazwie „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury tursystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Nienawiszcz”

Umowa przyznania pomocy Nr 01831-6930-UM1540431/13 z dnia 06.11.2013 roku.

3)       pkt 13 o nazwie „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury tursystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Józefinowo”

Umowa przyznania pomocy Nr 01836-6930-uM1540432/13 z dnia 06.11.2013 roku.

4)        pkt 14 o nazwie „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury tursystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Gościejewo”

Umowa przyznania pomocy Nr 01837-6930-UM1540433/13 z dnia 06.11.2013 roku.

2.       W rozdziale III ust. 2 pkt A.1.1  dodaje się n/w bilansowe konta analityczne:

Numer konta                     

Nazwa konta

Rodz.

080-630-63095-6058-0010

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO PROW 80%

0

080-630-63095-6058-0020

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW KAROLEWO PROW 80%

0

080-630-63095-6058-0030

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO PROW 80%

0

080-630-63095-6058-0040

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ PROW 80%

0

080-630-63095-6059-0010

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. 20%

0

080-630-63095-6059-0011

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. VAT

0

080-630-63095-6059-0012

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO POZA PROJ.

0

080-630-63095-6059-0020

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. 20%

0

080-630-63095-6059-0021

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

0

080-630-63095-6059-0022

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

0

080-630-63095-6059-0030

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

0

080-630-63095-6059-0031

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

0

Numer konta

Nazwa konta

Rodz.

080-630-63095-6059-0032

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

0

080-630-63095-6059-0040

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

0

080-630-63095-6059-0041

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

0

080-630-63095-6059-0042

INWEST/ŚR.TR.W BUD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

0

130-630-63095-6058-0010

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO PROW 80%

2

130-630-63095-6058-0020

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO PROW 80%

2

130-630-63095-6058-0030

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO PROW 80%

2

130-630-63095-6058-0040

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ PROW 80%

2

130-630-63095-6059-0010

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. 20%

2

130-630-63095-6059-0011

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. VAT

2

130-630-63095-6059-0012

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO POZA PROJ.

2

130-630-63095-6059-0020

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. 20%

2

130-630-63095-6059-0021

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

2

130-630-63095-6059-0022

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

2

130-630-63095-6059-0030

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

2

130-630-63095-6059-0031

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

2

130-630-63095-6059-0032

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

2

130-630-63095-6059-0040

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

2

130-630-63095-6059-0041

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

2

130-630-63095-6059-0042

WYDATKI-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

2

810-630-63095-6058-0010

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO PROW 80%

1

810-630-63095-6058-0020

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO PROW 80%

1

810-630-63095-6058-0030

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO PROW 80%

1

810-630-63095-6058-0040

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ PROW 80%

1

810-630-63095-6059-0010

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. 20%

2

810-630-63095-6059-0011

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. VAT

2

810-630-63095-6059-0012

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO POZA PROJ.

2

810-630-63095-6059-0020

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. 20%

2

810-630-63095-6059-0021

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

2

810-630-63095-6059-0022

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

2

810-630-63095-6059-0030

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

2

810-630-63095-6059-0031

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

2

810-630-63095-6059-0032

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

2

810-630-63095-6059-0040

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

2

810-630-63095-6059-0041

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

2

810-630-63095-6059-0042

DOTACJA-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

2

 


 

3.       W rozdziale III ust. 2 pkt A.1.2  dodaje się n/w pozabilansowe konta analityczne:

Numer konta                     

Nazwa konta

Rodz.

975-630-63095-6059-0000

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PL. ZABAW UDZIAŁ WŁASNY

3

975-630-63095-6059-0010

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. 20%

3

975-630-63095-6059-0011

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. VAT

3

975-630-63095-6059-0012

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO POZA PROJ.

3

975-630-63095-6059-0020

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. 20%

3

975-630-63095-6059-0021

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

3

975-630-63095-6059-0022

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

3

975-630-63095-6059-0030

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

3

975-630-63095-6059-0031

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

3

975-630-63095-6059-0032

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

3

975-630-63095-6059-0040

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

3

975-630-63095-6059-0041

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

3

975-630-63095-6059-0042

WYD.STRUKT-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

3

981-630-63095-6058-0010

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO PROW 80%

3

981-630-63095-6058-0020

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO PROW 80%

3

981-630-63095-6058-0030

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO PROW 80%

3

981-630-63095-6058-0040

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ PROW 80%

3

981-630-63095-6059-0010

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. 20%

3

981-630-63095-6059-0011

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO UDZ. WŁ. VAT

3

981-630-63095-6059-0012

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW GOŚCIEJEWO POZA PROJ.

3

981-630-63095-6059-0020

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. 20%

3

981-630-63095-6059-0021

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

3

981-630-63095-6059-0022

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

3

981-630-63095-6059-0030

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

3

981-630-63095-6059-0031

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

3

981-630-63095-6059-0032

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

3

981-630-63095-6059-0040

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

3

981-630-63095-6059-0041

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

3

981-630-63095-6059-0042

WYD. NIEWYGASAJĄCY 2013-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

3

998-630-63095-6059-0021

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO UDZ. WŁ. VAT

3

998-630-63095-6059-0022

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW KAROLEWO POZA PROJ.

3

998-630-63095-6059-0030

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. 20%

3

998-630-63095-6059-0031

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO UDZ. WŁ. VAT

3

998-630-63095-6059-0032

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW JÓZEFINOWO POZA PROJ.

3

998-630-63095-6059-0040

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. 20%

3

998-630-63095-6059-0041

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ UDZ. WŁ. VAT

3

998-630-63095-6059-0042

ZAANGAŻOW.WYD-TURYSTYKA-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-PLAC ZABAW NIENAWISZCZ POZA PROJ.

3

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf