Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XL Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2013 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XL Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 18 grudnia 2013 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025:

a)       przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2014-2025,

b)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

c)       dyskusja nad projektem uchwały,

d)       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025:

-         głosowanie nad autopoprawkami,

-         przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

-         głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu  Gminy Rogoźno na 2014 rok,

c)       odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

d)       odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

e)       stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,

f)        dyskusja nad projektem budżetu,

g)       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok:

-         głosowanie nad autopoprawkami,

-         przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

-         głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok,

b)       planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok,

c)       planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2014 rok,

d)       planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,

e)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym,

f)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna,

g)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

h)       ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

i)         zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf