Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.224.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr Or.0050.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.        Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

WYDATKI dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału:

1.        W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziałów na kwotę +/- 9.244,41 zł w tym zadania zlecone +/- 244,41 zł.

2.        W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.000 zł.

3.        W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
i rozdziałami na kwotę +/- 8.480 zł.

4.        W dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/- 19.279 zł ze względu na zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłku losowego.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”   dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 244,41 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf