Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 11 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-64/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art.39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami),w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.), oraz uchwały nr XXX/192/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

§1.  Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym  przetargów nieograniczonych - pierwszego w dniu 06.02.2009r i drugiego w dniu 10.04.2009r w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Lipowej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej  nr: 2382/3  o pow. 3256m2, objętej księgą wieczystą nr KW 25029 nie wykazującą obciążeń.
Przystępuję do rokowań na zbycie w/w nieruchomości.

§2. Cena wywoławcza w drugim przetargu w wynosiła 84.000,00 zł

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

§3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto  2.737,68 zł.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf