Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XL/292/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR  XL/292/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno., Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu BIMEX-BETON s.c., Lesław Janachowski, Bartosz Janachowski, na okres 7 lat, bocznicy kolejowej przebiegającej przez działki   nr 31,49, 50, 75, 76, 93 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00019630/4, nr 51, 66 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00022841/0, nr 30, 47,48, 63 i 80 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00028476/2 stanowiące własność Gminy. 

 

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała nr XXVII/221/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 26 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym

2. Uchwała nr XXXII/244/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 mają 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf