Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XL/295/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Uchwała Nr XL/295/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określa się ostateczny termin dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które w 2013 roku   nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/295 /2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

 

Lp.

Treść zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo

92.281,49

30.06.2014

2.

Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w Rogoźnie

18.398,48

30.06.2014

3.

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Siernikach

18.000,00

30.06.2014

OGÓŁEM:

128.679,97

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/295/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2013 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

   Wydatki majątkowe                                                                         128.679,97

630

Turystyka

92.281,49

 

63095

Pozostała działalność

92.281,49

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

60.020,48

 

 

Ø  „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo”

60.020,48

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

32.261,01

 

 

 

Ø  „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo”

32.261,01

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.398,48

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18.398,48

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

18.398,48

 

 

 

Ø  „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w Rogoźnie”

18.398,48

926

Kultura fizyczna

18.000,00

 

92601

Obiekty sportowe

18.000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

18.000,00

 

 

Ø  „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego

      w Siernikach”

18.000,00

 

 

 

OGÓŁEM:

128.679,97

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/295/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 dotyczą n/w zadań:

 

  1. „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo”

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Umowy na dofinansowanie zostały zawarte w dniu 06.11.2013r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniach 02.12.2013, 04.12.2013, 05.12.2013 wyłoniono wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia w:

ü  miejscowości Nienawiszcz za kwotę brutto 22.176,90 zł,

ü  miejscowości Józefinowo za kwotę brutto 22.312,20 zł,

ü  miejscowości Gościejewo za kwotę brutto 21.180,60 zł,

ü  miejscowości Karolewo za kwotę brutto 26.611,79 zł.

Łączna wartość w/w zadań wyniesie 92.281,49 zł.

Wykonawcy będą zobowiązani wykonać przedmiot zamówienia do 31.12.2013r., ale ze względu na warunki atmosferyczne i charakter zamówienia termin robót zostanie przesunięty po podjęciu niniejszej uchwały na 2014 rok.

 

2.       „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w Rogoźnie”

Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa o pozwolenie na budowę. W grudniu 2013 roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

 

3.       „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Siernikach”

Została podpisana umowa o przyłączenie do sieci, zgodnie z § 4 umowy Enea opracuje dokumentację w ramach opłaty przyłączeniowej i zrealizuje przyłącze do czerwca 2014 roku.

 

Łączna wartość wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 wynosi  128.679,97zł.

 

drukuj pobierz pdf