Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.241.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr Or.0050.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku i Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 6.000

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3  do niniejszego zarządzenia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 6.000

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

DOCHODY

1.        W dziale Pomoc społeczna wprowadza się dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery),
które miało miejsce w dniu 06 grudnia 2013 roku.

Ogółem dochody zwiększone o kwotę 6.000 zł

 

WYDATKI

1.        W dziale Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-8.000 zł.

2.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej
(huragan Ksawery).

3.        W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.925,21 zł.

Zmiana związana jest z koniecznością zwrotu za 2012 roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z nie uznaniem przez WUP wydatków  rozliczonych w projekcie, zakwalifikowanych do kategorii „koszty bezpośrednie” z uwagi na rozliczenie projektu niezgodnie z proporcją źródeł finansowania tj. na poziomie 85% ze środków europejskich, 4,5% środków krajowych i 10,5% wkładu własnego.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 6.000 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększono o kwotę 6.000 zł.

 

 

 

drukuj pobierz pdf