Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 242/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.1.242.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.180.200213 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIX/280/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 06.12.2013 roku do 30 grudnia 2013 roku.

Dokonano zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013 za okres od 06.12.2013r. do dnia 30.12.br. na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy n/w dokumentami:

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 r.

ü  Uchwałą Nr XL296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku,

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku

w pozycjach:

1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą  dochody ogółem 51.199.714,71 zł, dochody bieżące wynoszą 48.337.738,94 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·         Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

zwiększono dochody o kwotę 2.500 zł,

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku
zwiększono dochody o kwotę 6.000 zł.

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6.300 zł i po zmianie wynoszą 9.156.781,09 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·         Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku
o kwotę 300 zł (dotacja celowa na zadania zlecone),

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30 grudnia 2013 roku o kwotę 6.000 zł (dotacja celowa na zadania zlecone).

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą 58.492.174,86 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 roku dokonano przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i  rozdziałami na kwotę +/- 42.003,41 zł,

·         Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/- 103.242 zł,

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku
zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.925,21 zł.

2.1 wydatki bieżące  zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą 46.361.178,86 zł.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

·         w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 11.242 zł (zmiana 18.12.2013 roku) i po zmianie wynoszą 19.045.867,61 zł.

Korekta WPF w roku 2014 związana jest z uchwaloną WPF na lata 2014-2025 za wyjątkiem kwot przeznaczonych na przedsięwzięcia, które zostały zmniejszone przez Radnych Rady Miejskiej - Uchwałą Nr XL/286/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rogoźno na lata 2014-2015 o kwotę (-) 259.617 zł (w Zarządzeniu  z dnia 30.12.2013 roku w kolumnie 2014 rok jest kwota 5.247.086 zł, w Uchwale z dnia 18.12.2013r. – WPF na lata  2014-2025 jest kwota 4.987.469 zł).

 

 

 

drukuj pobierz pdf