Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady » Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2014 rok
A A A

Plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady : Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2014 rok

Załącznik do Uchwały Nr XL/291/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 r.

 Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2014

 

Lp.

Miesiąc

Temat pracy komisji

Ilość posiedzeń

1

Styczeń

1.    Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013

2.    Sprawozdanie z rocznej działalność Komisji Rewizyjnej za rok 2013

3.    Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych, przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku dotyczącej KRS „Wełna” w Rogoźnie

4.    Prawidłowość – zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

5.    Sprawy bieżące.

1

2

Luty

1.    Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013r.

2.    Sprawy bieżące.

1

3

Marzec

Kwiecień

Maj

1.    Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

2.    Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, ZEAPO, RCK, GOPS za 2013 rok

3.    Kontrola wykonania dochodów gminy za 2013 rok. Kontrola problemowa wybranych działów.

4.    Kontrola wykonania wydatków gminy za 2013 rok. Kontrola problemowa wybranych działów.

5.    Ocena realizacji budżetu gminy za 2013 r.

6.    Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2013 r.

7.    Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

8.    Sprawy bieżące.

W zależności od potrzeb,

(nie mniej niż 1 raz w miesiącu)

4

Czerwiec

1.    Kontrola realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu Narkomani za I półrocze 2014 r. realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontrola problemowa wybranych tematów.

2.    Sprawy bieżące.

1

5

Sierpień

1.    Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami.

2.    Sprawy bieżące.

1

6

Wrzesień

1.    Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

2.    Sprawy bieżące.

1

7.

Październik

1.    Podsumowanie działalność Komisji Rewizyjnej VI kadencji Rady Miejskiej

2.    Sprawy bieżące.

1

 

W każdym wyznaczonym terminie posiedzenia Komisji, w zależności od potrzeb, może być dodany punkt porządku obrad związany z koniecznością rozpatrzenia skargi, bądź wniosku skierowanego do Komisji.

 

 

drukuj pobierz pdf