Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.35.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1 i art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 04 marca 2014 r.:

1.       I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego Pl. K. Marcinkowskiego 12/8 w Rogoźnie o pow. użytkowej 75,91m2, położony na II piętrze, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 8,29m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8420/67966 oraz udziałem do działki gruntu nr 1816/2 o pow.810m2, objętej KW PO1O/00035035/1,

2.       III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 274/2 o pow.1.445m2, objętej KW PO1O/00027199/9,

3.        III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej przy projektowanej ul. Średniej w rejonie ul. Długiej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2413/6 o pow.2.364m2, objętej KW PO1O/00035523/9,

4.       III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej przy ul. Lipowej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 138/28 o pow.2.850m2, objętej KW PO1O/00026122/2,

5.        III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, położonych w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 286/1 o pow.821m2 i 286/2 o pow.830m2,objętych KW PO1O/00028491/3,

w składzie:

1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 

2. Marta Olęderek - członek

3. Iwona Ostrowska - członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf