Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr OR.0050.1.38.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 05 marca 2Q14r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 14 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) w związku § 2 Regulaminu naboru na wołne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.0050.1.224.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2011 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący
  2. Iwona Sip-Michalska członek
  3. Roman Piątkowski członek
  4. Beata Ryga członek
  5. Bożena Nowak członek

§ 2.

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf