Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR  XLIV/324/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.83) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 24% od należnej gminie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszącej 2.786,00zł, która stanowi różnicę między wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 8.293,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 5.507,00zł, użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 814/3 o pow.304m2, położonej w rejonie ul. Fabrycznej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00035821/8.

 

§ 2. W przypadku rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na raty, stawkę bonifikaty określoną w §1 pomniejsza się o 30%.  

 

§ 3. Bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego wobec Gminy Rogoźno związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do uzasadnienia nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

Propozycja

Burmistrza Rogoźna

 

 

TABELA - wysokość bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Liczba wykorzystanych lat prawa użytkowania wieczystego

Wysokość udzielonej bonifikaty (%)

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50 i więcej

59

 

drukuj pobierz pdf