Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XLV Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 28 maja 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLV Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 maja 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok:

a)    sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za 2013 rok,

b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno,

c)     przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2013 rok,

d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.,

e)     dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok,

g)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2013.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Studzieniec),

b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Pruśce),

c)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

d)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

e)     określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

f)     udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

-           Parafia pw. Św Wita w Rogoźnie,

-           Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie

g)     zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

h)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

i)      wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok,

j)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025,

k)    przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6.   Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf