Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Cieśle (GPiM.6721.2.2014.BR)

Rogoźno, dnia 14.05.2014r.

 Znak: GPiM.6721.2.2014.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Cieśle

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami ) oraz  art.39 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały  Nr XLIV/326/2014  Rady  Miejskiej w  Rogoźnie z  dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98  Rady  Miejskiej  Rogoźna  z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww.  projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie  w  siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Nowa 2, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu w terminie  do   dnia   20 czerwca  2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.

 

drukuj pobierz pdf