Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.86.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 maja 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.3051, 3053, 3054 i art.285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.121),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony na rzecz „AQUABELLIS” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno obciążającą działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 1222/2 o pow.748m2, położoną przy ul. Garbackiej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), zapisaną w księdze wieczystej KW PO1O/00019276/4, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. gminnej działki odpowiednich służb Aquabellis Sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej uwidocznionej na załączanej mapie, stanowiącej integralną część zarządzenia, wraz z prawem wstępu na przedmiotową działkę objętą przedmiotową służebnością odpowiednich służb Spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

 

§ 2.

Nieodpłatną służebność przesyłu ustanawiam do części działki nr 1222/2 w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi sieci kanalizacji sanitarnej po 2 m z każdej ze stron osi.

 

§ 3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej nieodpłatną służebność przesyłu ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf