Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.87.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 maja 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, UchwałąNr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku,  Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 15.340,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

2.   Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 15.340,00

      zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.87.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Dochody

1.       W dziele Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę15.340,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone związane
z Wyborami do Parlamentu Europejskiego ustalonymi na dzień 25 maja 2014 roku.
Pismo Nr DPL 3101-10/14 z dnia 15 maja 2014 roku.

Wydatki

1.       W dziele Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 15.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok”
zwiększono o kwotę 15.340 zł i po zmianie wynosi 6.624.017,41 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf