Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12105.2014 r. (GPiM.6733.5.2014.BR)

Data : 21.05.2014 r.

Nasz znak: GPiM.6733.5.2014.BR

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam,  że na wniosek z dnia 10.04.2014r. - data wpływu do tut. Urzędu 14.04.2014r. złożonego przez Pana Karola Witkowicza, ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo reprezentującego firmę Wojciech Leśniak  prowadzącego firmę Wodgaz Leśniak , ul. Górna Wilda 68, 61-564 Poznań  w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 100 SDR 11 dn63 na terenie działki o nr ewid. 1276/10 oraz części działki o nr ewid. 1277/9 w miejscowości Rogoźno

 

decyzją z dnia 20.05.2014 r. znak GPiM.6733.5.2014.BR

 

ustalono

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na rzecz

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15

61 – 859 Poznań

 

polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn63 na terenie działki o nr ewid. 1276/10 oraz części działki o nr ewid. 1277/9 w miejscowości Rogoźno

 

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

drukuj pobierz pdf