Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.98.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 czerwca 2014 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz.1187 z zm.), w  związku z § 5 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XLII/310/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie na mienie Gminy Rogoźno od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 3/4 o pow.6.139m2, położoną w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GOŚCIEJEWO), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00034140/3, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

§ 2.

Koszty nabycia działki 3/4 pokrywa nabywca, tj. Gmina Rogoźno. 

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf