Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XLV/336/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2014 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

§ 2.1.   Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej
w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)       Remontu  lokali mieszkalnych w wysokości 419,01 zł/m2.

2.   Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.   Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2014 roku na administrowanie komunalnym zasobem  mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Koszty remontu 5 lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia o powierzchni  238,66m2

Wartość kosztorysowa remontu w/w lokali opiewa na kwotę  100.000,09 zł.

419,01zł x 238,66m2= 100.000,93 zł

419,01 zł/m2

rocznie

100.000,09

100.000,00

 

RAZEM:

X

100.000,09

100.000,00

 

 

drukuj pobierz pdf