Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XL/282/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

Uchwała Nr XLV/339/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XL/282/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 167, poz.2809), zmienionej Uchwałą Nr XLII/314/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. Z 2014 r. poz. 1414) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2014 odnowienia wnętrza kościoła".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf