Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLV/341/2014
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2014 roku w kwocie 1.250.000 zł (słownie:jedenmiliondwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

 

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Rogoźno w latach 2015 -2025.

 

§ 3. Wybór banku udzielającego kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia umowy oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf