Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na do

Uchwała Nr XLV/343/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 203 0P od drogi nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 art. 220 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 100 000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2030P od drogi nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Rogoźnie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf