Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025

Uchwała Nr XLV/345/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno  na lata 2014 – 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013r., poz. 86 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.      W uchwale Nr XL/286/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 dokonuje się zmian:

1)       Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/286/2013 dotyczący dochodów
i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania  deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)       Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/286/2013 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf