Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/ 264/ 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XL/264/ 2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) dotyczących osób, które zgodnie z ustawą są dłużnikami alimentacyjnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Uzasadnienie do
Uchwały Nr XL / 264 / 2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27maja 2009

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących osób, które zgodnie z ustawą są dłużnikami alimentacyjnymi było już przedmiotem uchwały nr XXX/197/2008 z dnia 28 października 2008 r.  Wojewoda Wielkopolski, rozstrzygnięciem nadzorczym WN.11.0911-469/08, orzekł nieważność podjętej uchwały uzasadniając, iż  nie ma podstawy prawnej do udzielenia takiego upoważnienia.

Ponowne poddanie sprawy pod obrady Rady jest skutkiem pisma Dyrektora  Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak PS.II-4.0713-39/09, z którego wynika, że Wojewoda, jako organ nadzorczy, uporządkował swoje stanowisko i uznał, że udzielenie przedmiotowego upoważnienia jest zgodne z przepisami prawa.
 

 

drukuj pobierz pdf