Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonej we wsi Boguniewo przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - działka nr 74/2

W Y K A Z

nieruchomości położonej we wsi Boguniewo

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 

Lp.

Numer działki

Położenie

Pow. ha

KW

Przedmiot zbycia

Cena gruntu, warunki zbycia

sprzedaży

Uwagi

 

 

1.

 

 

 

 

 

74/2

Boguniewo

 

 

2,20 ha

 

PO1O/00029136/4

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno- uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2008r., zmiana z dnia 25 listopada 2009r.-uchwała Nr XLVI/324/2009 ww. teren działek wskazany został jako użytkowanie terenu „łąki i pastwiska”, „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl. ” w tym planowane obszary dla agroturystyki i rekreacji ekologicznej (ATRE).

 

Cena brutto wynosi - 150.000,00 zł

 

Działka zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 2004r. O podatku od towarów i usług /j.t. Dz.U. Z 2011r.Nr 177, poz. 1054 ze zm./

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki

 

Cena płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 

-przedmiotowa nieruchomość  obciążona jest nieodpłatnym prawem służebności przesyłu na rzecz

”AQUABELLIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie i jej następców prawnych, dotyczącej przebiegu sieci wodociągowej,

 

-umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 sierpnia 2014r.

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm./ i podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni, tj od dnia 4 lipca 2014r., do dnia 26 lipca 2014r. .

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 w/w. ustawy upływa z dniem 18 sierpnia 2014r.

 

 

drukuj pobierz pdf