Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych

Uchwała nr XL/265/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie  bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r. ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki gruntu nr 490/6 o pow.210m2 położonej przy ul. Miodowej w Rogoźnie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 487 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. (oznaczonej w załączniku nr 1niniejszej uchwały )
2. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki gruntu nr 490/1 o pow.242m2 położonej przy ul. Miodowej w Rogoźnie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 485 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. (oznaczonej w załączniku nr 1 niniejszej uchwały)
3. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działek gruntu nr 438/15 i 438/5 o łącznej pow. 408m2 położonych przy ul. Różanej w Rogoźnie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 437 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. (oznaczonej w załączniku nr 2 niniejszej uchwały )
4. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działek gruntu nr 438/14 i 438/6 o łącznej pow. 353m2 położonych przy ul. Różanej w Rogoźnie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 436 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. (oznaczonej w załączniku nr 2 niniejszej uchwały )
5. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działek gruntu nr 438/13 i 438/7 o łącznej pow. 297m2 położonych przy ul. Różanej w Rogoźnie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 435 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. (oznaczonej w załączniku nr 2 niniejszej uchwały )

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie do
uchwały Nr XL/265/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie  bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Rada Miejska w § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł. Przeznaczone do sprzedaży działki są własnością Gminy Rogoźno. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008r przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem Mu - „teren o funkcji mieszkaniowo - usługowej. Wartość każdej z w/w nieruchomości przewyższa kwotę 10.000zł w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf