Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

Uchwała nr XL/266/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowych w trybie  przetargowym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej złożonej z niezabudowanych działek gruntu nr 1500/4, 1500/5, 1500/6, 1500/7, 1500/8, 1500/59, 1500/60, 1500/61, 1500/62, 1500/63, 1500/87, 1500/134, o łącznej pow. 7.142 m2, położonej przy ul. Kościuszki  w Rogoźnie. Zbycie w/w nieruchomości przewiduje się w udziałach po 1/119, z jednoczesnym zbyciem działek garażowych – do każdej działki garażowej przynależny jeden udział w nieruchomości wspólnej.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie do
uchwały Nr XL/266/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym.

Rada Miejska w § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których  wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł. Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością Gminy Rogoźno w udziale wynoszącym 61/119. W zgodnie ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla zespołu garaży uchwalona przez Radę Miejska w Rogoźnie uchwała nr XX/215/1996 z dnia 15.02.1996r (Dz. U. Woj. Pilskiego. nr 4 poz. 22, z dn. 16.02.1996), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami K2 - „tereny ogólnodostępne komunikacji dojazdowej”, K3 - „tereny ogólnodostępne o charakterze gospodarczym” oraz Z – „tereny zieleni izolacyjnej szpalerowej”.    Wartość w/w nieruchomości przewyższa kwotę 10.000zł w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf