Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.103.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieru

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.129.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2014 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia  nr OR.0050.1.103.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.40d ust.2 ustawy z dnia 05 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.897) oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0050.1.103.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmienia się wysokość kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży działki 258/5 o pow.100m2, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno, - KW PO1O/00025417/0 określonych w §2 ust.2 z kwoty 2.832,12zł na 2.847,12zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złote 12/100).

 

§ 2.

Łączna cena sprzedaży działki 258/5 z doliczeniem kosztów przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży określona w §2 ust.3 zarządzenia nr OR.0050.1.103.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. z kwoty 6.645,12zł brutto zmienia się na 6.660,12zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt  złote 12/100).

 

§ 3.

Pozostałe zapisy zarządzenia nr OR.0050.1.103.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., pozostają bez zmian.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf