Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - rejon ul. Południowej

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie zgodnie z planem

warunki sprzedaży

/ uwagi

1

2

3

4

5

 

1.         

Rogoźno

rejon ul. Południowej projektowana ul. Skrajna i Łamana

(obręb geodezyjny ROGOŹNO)

 

2408/3 o pow.1.280m2

33.500,00zł

MNr – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

- przetarg nieograniczony ustny,

 

-ustalone ceny wywoławcze zwierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

 

- nabywca ponosi 23% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- dla zbywanych działek nr: 2408/4, 2408/6, 2408/9, 2408/10, 2408/11, 2408/12, 2409/13, 2409/15, 2409/16, 2409/17, 2409/30, 2409/31, 2409/32, 2409/33, 2409/34 i 2409/35 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki,

2408/4 o pow.1.280m2

33.500,00zł

2408/6 o pow.1.104m2

29.500,00zł

2408/8 o pow.2.524m2

57.500,00zł

2408/9 o pow.2.520m2

59.000,00zł

2408/10 o pow.1.891m2

47.500,00zł

2408/11 o pow.1.889m2

47.500,00zł

2408/12 o pow.1.260m2

33.000,00zł

2409/13 o pow.1.488m2

35.500,00zł

2409/15 o pow.946m2

27.500,00zł

2409/16 o pow.946m2

27.500,00zł

2409/17 o pow.946m2

27.000,00zł

2409/30 o pow.1.054m2

28.500,00zł

2409/31 o pow.1.056m2

29.000,00zł

2409/32 o pow.1.037m2

28.500,00zł

2409/33 o pow.1.021m2

28.000,00zł

2409/34 o pow.1.006m2

28.000,00zł

2409/35 o pow.992m2

 

 

 

powyższe działki objęte                                 KW PO1O/00025563/8

28.500,00zł

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 10 września 2014 r.

 

Rogoźno, dnia 29 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf