Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w ROGOŹNIE

64-610 Rogoźno

 ul. Krótka 7

 

Rogoźno 2014-08-01

Nr spr. ZEAPO-ZP.4464.1.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, Nr ZEAPO- ZP.4464.1.2014, którego ogłoszenie o zamówieniu – usługi, nastąpiło na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 234246-2014 dnia 14.07.2014r.

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015”.

1.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo - Usługowe  Eugeniusz Tabat

 ul. W. Poznańska 26   64-610 Rogoźno

W  cenie:  netto –  668 177,10 zł;   brutto – 721 631,27 zł ( w tym podatek VAT – 8% - 53 454,17 zł)

Cena oferty w pełnych złotych brutto – 721 631,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferty – najniższa cena – wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie usługi – zamówienia i otrzymał największą ilość punktów.

 

W przeprowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

1)    Oferta nr 1:

Konsorcjum „Przewozy szkolne”

ul. Boguniewska 8  64-610 Rogoźno

w cenie: netto –  740 211,75 zł;   brutto – 799 428,69 zł ( w tym podatek VAT – 8% - 59 216,94 zł),

Razem pkt. w kryterium – 90,27  

2)    Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo - Usługowe  Eugeniusz Tabat

ul. W. Poznańska 26   64-610 Rogoźno

w cenie: netto –  668 177,10 zł;   brutto – 721 631,27 zł ( w tym podatek VAT – 8% - 53 454,17 zł)

Cena oferty w pełnych złotych brutto – 721 631,00 zł.

Razem pkt. w kryterium – 100

 

2.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu oferty:

w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

4.         Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

5.         Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Zamawiający

Dyrektor ZEAPO

 ( Wiktor Jaworski )

 

 

drukuj pobierz pdf