Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.131.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku,  Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę      212.751,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę        212.751,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.131.2014 Burmistrza Rogoźna dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

DOCHODY

1.          W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę  84.687,39 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie jako dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi  umowami z dnia 27 czerwca 2014 roku. Otrzymane dofinansowanie związane będzie z realizowanymi projektami w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” .

2.          W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 128.064,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na:

ü   realizację własnych zadań  bieżących na dofinansowanie:

o    opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne –  3.239,00 zł, pismo nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11.07.2014r,

o    wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 39.084,00 zł, pismo nr  FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11.07.2014r.

o    wypłat zasiłków stałych  - 51.241,00 zł, pismo nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11.07.2014r.

o    w zakresie dożywiania – 34.500,00 zł, pismo Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17.07.2014r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę            212.751,39 zł

 

WYDATKI

1.          W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 84.687,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektów IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Projekty realizowane będą w miejscowościach:

-      Gościejewo – zadanie bieżące – 26.344,16 zł,

-      Parkowo – zadanie bieżące  – 30.000,00 zł,

-      Owczegłowy –  zadanie inwestycyjne – 28.343,23 zł.

2.          W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.000,00 zł.

3.          W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami paragrafami na kwotę +/- 40.019,00 zł.

1.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę128.064,00 zł z przeznaczeniem na:

ü  składki  ubezpieczenia zdrowotnego –  3.239,00 zł,

ü  wypłatę zasiłków okresowych – 39.084,00 zł,

ü  wypłatę zasiłków stałych  - 51.241,00 zł,

ü  dożywianie – 34.500,00 zł

oraz  dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 25.274,00 zł.

2.        W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-1.000 zł  (fundusz solecki Studzieniec).

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę    212.751,39 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

 Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2014 rok” zwiększono o kwotę 28.343,23 zł z przeznaczeniem na „Budowę siłowni zewnętrznej
w miejscowości Owczegłowy”  w części dotyczącej otrzymanej dotacji celowej na podstawie zawartej umowy i otrzymanych środków w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok”  zwiększono o kwotę 128.064 zł.

Nr 5 „Przedsięwzięcia  w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.000 zł – sołectwo Studzieniec.

 

 

drukuj pobierz pdf